• enjoy life...

6.3 Nog even dit… bij de zesde les

Waar gaan we naar toe?

Als mensen zijn we onderweg, maar als mensheid ook. Waar gaan we naar toe? Hoe ziet onze ontwikkeling eruit?

Twee dingen wil ik hierover graag noemen:

 

Heldenreis mensheid

In het boek Het levende universum beschrijft Duande Elgin de heldenreis van de mensheid:

Wanneer de held een vuurproef ondergaat, doodt hij geen demonen en draken; in plaats daarvan geeft de held beperkt zelfbesef op en wordt hij zich van een subtiele band bewust met het levende universum en de gemeenschap van leven. De grootste utidaging voor de held is dus de draak van het ego en het kleine zelfbesef te doden. Een zware proef vernietigt het ego en onthult de ziel, wat de held in staat stelt zijn verbondenheid met een levend universum te beseffen. We kunnen deze inzcihten toepassen op ons ‘maatschappelijke ego’ en inzien dat we, als soort, worden geroepen tot een veel ruimer besef van wie we zijn en waar we naartoe gaan.

Interessant vind ik om ons menszijn en de richting die we gaan in een groter perspectief te zien. Hieronder haal ik wat citaten van Duande Elgin aan om dit kort en bondig uit te leggen.

De heldenreis van de mensheid van scheiding tot inwijding tot verbondenheid. Dit beeld van de reis van de mensheid vertelt ons verscheidene belangrijke dingen.

  1. De menselijke evolutie als een terugtrekken ten opzichte van het universum om het zelfbesef van de mens te versterken. Op een cruciaal punt begint het hele proces om te buigen en bewust over zichzelf na te denken, wat leidt tot onze uiteindelijke terugkeer in verbondenheid met het universum op een compleet nieuw niveau van inzicht.
  2. We zien dat, wanneer we naar de ogenschijnlijke onoverkomelijke problemen kijken waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, dat voor de menselijke soort nu een tijd van uiterste beproeving aanbreekt. We staan voor de uitdaging ons opnieuw op verbondenheid met de kosmos en samenwerking met elkaar te richten.
  3. Op onze terugreis richting verbinding met de kosmos zal net zoeveel te leren zijn als tijdens onze afscheiding. Dit is deemoedig stemmend nieuws.
  4. Vanuit het totaalbeeld gezien is het pad van scheiding het enige pad dat we als soort gekend hebben. Nu we de ommekeer van scheiding naar verbondenheid maken, is het belangrijk de reis die voor ons ligt in nederigheid te beschouwen, en te beseffen dat we ons allemaal op nieuw en onbekend terrein bevinden.

Van onbewust groepsbewustzijn, naar bewust individueel bewustzijn. Dat is de weg die we tot nu toe afgelegd hebben. Dit is waarom ik met zoveel gedrevenheid en enthousiasme mensen aanmoedig hun eigen pad te gaan. De ene persoon is overigens al steviger verankerd in dit individuele bewustzijn dan de ander. Dat is prima, zo gaan processen. Dit is waar we nu staan. Dat ieder zijn eigenheid weet en kent. Dat ieder onderscheid kan maken en het eigen pad kan gaan. Het is van essentieel belang dat jij en ik dit onderscheid kennen en herkennen. Dat jij en ik ons bewustzijn van ons bewustzijn. Dat wij kortweg bewust zijn. Van hieruit kunnen we met behoud van individueel bewustzijn weer onderdeel worden van het grotere geheel, van het groepsbewustzijn.

 

Love light 4th density

Bentinho Massaro heeft het over een love light fourth density new planet earth waar we naar toe gaan.

Een plek waar we meer in verbinding leven met elkaar. Minder vanuit oordeel, meer vanuit acceptatie en liefde. Ook hij heeft het over weer meer groepsbewustzijn. Het groepsbewustzijn bepaald de mogelijkheden van het individuele bewustzijn binnen die groep en omgekeerd bepaalt het bewustzijn van de individuen samen het bewustzijn van de groep. Eigenlijk heel logisch en tegelijk heel interessant. Met elkaar bepalen we dus onze mogelijkheden. Leuk om daar eens bij stil te staan.

Hallo,

 

Leuk dat je mijn website komt bezoeken.

Veel leesplezier.

 

Tineke