• enjoy life...

6.1 Nog meer info bij de zesde les

Alles is voortdurend in beweging. Alles ontwikkelt zich.

Er is een ritme en er is een ontwikkeling.

Het ritme van de ademhaling in ons lichaam, steeds opnieuw. Daarnaast is er iets als een geboorte, groeien, bloeien, ouder worden en sterven. Dit laatste is de ontwikkeling van de mens. Een stapje groter is de ontwikkeling van de mensheid. Door de diverse tijdperken heen verandert voortdurend hoe wij ons leven als mens vorm geven. Hoe wij ons uitdrukken hier op aarde.

 

Wij leven in de tijd van de individualisering.

Voorheen was de groepsgeest groter dan de individuele geest. Een mooi voorbeeld van een collectieve geest vind ik een school vissen of een groep duiven die zich met zijn allen als één vloeiende beweging door lucht of water beweegt.

Sommige culturen hebben nog steeds een groepscultuur. Wij komen daar ook vandaan. Bij de groep horen was nodig om te kunnen overleven, dus je hield je aan de regels van de groep. Hierbij liet je je leiden door de gezaghebbende van de groep; de dominee, leraar, dokter. Je liet je leiden door hun wijsheid, zij wisten het beter dan jij als individu.

Theoretisch zijn we hier aan voorbij. Iedereen krijgt onderwijs, heeft toegang tot alle informatie, kan en mag zelf een mening vormen en het eigen leven vorm geven. Dit is inderdaad de theorie. De praktijk is dat wij voor een groot deel nog steeds graag de kudde volgen; vergeten wat wij zelf graag willen en niet altijd ons eigen pad durven te gaan.

Het is voor de ontwikkeling van de mensheid van belang dat we helemaal los komen uit de groep, helemaal onze eigen individuele inspiratie volgen, ons eigen pad zoeken. Dit geeft namelijk veel meer opties en mogelijkheden voor het leven hier op aarde.

De route is van groepsbewustzijn, naar een individueel bewustzijn, naar leven in een groep met een individueel bewustzijn. (specifiekere uitleg rond dit thema volgt nog)

 

Word jezelf, ga je eigen pad…

De praktijk is echter dat we ons nog heel veel laten leiden door de groep, door wat hoort, door wat we denken dat anderen denken. Praktijk is dat als je van het grote pad afgaat en je eigen pad gaat ontdekken, dat de wereld denkt dat je gek bent en dat je het niet begrepen hebt. Je eigen pad gaan wordt, nog steeds, veelal nog gezien als afwijkend en vreemd. Terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat iedereen zelf na gaat denken en zelf de eigen route gaat uitstippelen.

Je eigen neus achterna dus…

 

Hallo,

 

Leuk dat je mijn website komt bezoeken.

Veel leesplezier.

 

Tineke