• enjoy life...

5G demonstratie

Demonstratie tegen 5G…

Waarom eigenlijk?

In het filmpje hier wordt in vier minuten kort een paar zaken uitgelegd over 5G en waarom een demonstratie belangrijk is.

 

Verder kopieer ik hier ook even de tekst van de website waarop de demonstratie aangekondigd stond.
Gewoon omdat het heel kort en krachtig uitgelegd staat.
(https://5gdenhaag.weebly.com/demonstratie.html)

 

 

Kom naar de landelijke demonstratie op 09-09-2019 in Den Haag en demonstreer mee tegen 5G!

Een grote opkomst is nu cruciaal voor een massaal protest tegen schending van:

1. Het recht op Gezondheid
249 Erkende wetenschappelijke experts stellen dat de huidige limieten voor 2G, 3G en 4G burgers niet genoeg beschermen tegen korte termijn risico’s zoals oorpijn, hoofdpijn, slaapproblemen en hartproblemen en tegen lange termijn risico’s zoals een toename van onvruchtbaarheid, Alzheimer en kanker. Na de uitrol van 5G verwacht men een toename van bovenstaande en voorziet men ernstige schade aan de huid, zoals huidkanker.
Met 20.000 satellieten in de ruimte en duizenden zenders op de grond zal er voor burgers weinig tot geen stralingsvrije plek meer zijn. Voor de toenemende groep mensen met ernstige klachten heeft dit dramatische gevolgen.

Voor meer info over dit onderwerp:
http://www.eerlijkoverstraling.nl

2. Het recht op Privacy
De gigantische hoeveelheden data die beschikbaar komen door het Internet of Things zullen eindigen in handen van de hoogste bieder. Verschillende apparaten van jou en anderen die ongemerkt informatie over je opslaan en gebruikt worden door o.a. het bedrijfsleven, de banken, zorgverzekeraars en overheden. Dit is een ernstige schending van ons recht op privacy.

Voor meer info over dit onderwerp:
http://www.5gnee.nl

3. Het recht op Democratie
De EU verplicht Nederland 5G uit te rollen. Daarbovenop komt staatssecretaris Keijzer met een wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten geen inspraak meer krijgen in het plaatsen van antennes. Daarmee wordt de gemeentelijke democratie in het antennebeleid gewoon opgeheven. Hierover zal binnenkort in de Tweede Kamer gestemd worden. Deze ondemocratische vorm van “top down” beslissingen vraagt om massaal protest!

4. Het recht op Bescherming van het leefmilieu
Er zijn grote zorgen bij boeren uit het 5G testgebied in Groningen en Friesland over het welzijn van koeien en verdwijnen van de vogelpopulatie in de regio. Er zijn zorgen van burgers over bomenkap om 5G mogelijk te maken. Biologen noemen straling als één van de mogelijke oorzaken van de massale bijensterfte.

Kom in actie voordat de eerste frequentieveiling die de start van 5G mogelijk maakt en dit najaar gepland staat een feit is.

Zet Nederland op de kaart met een groot protest tegen 5G in Den Haag, net als Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika dat succesvol hebben gedaan!

-o-o-o-

 

Ik heb meegelopen bij deze demonstratie en deel graag hieronder een kort beeldverslag van de teksten die mensen meedroegen om je zodoende een indruk te geven wat deze mensen beweegt.

 

Zelf vind ik om diverse redenen het invoeren van 5G geen goed plan. Maar het lijkt mij wenselijk dat iedereen zelf even internet op gaat en onderzoekt welke argumenten er voor 5G te vinden zijn en welke argumenten tegen.

Zodat je je eigen mening kunt vormen… Een gefundeerde eigen mening, ook een mooie vorm van levenskunst.

 

Voor wie meer achtergrond informatie wil…

Hier een aantal links van organisaties die de demonstratie tegen 5G ondersteunen. Sommige houden zich met straling in het algemeen bezig, anderen specifiek met 5G, en weer andere organisaties zijn breder voor wat betreft hun onderwerpen.

www.stopumts.nl
www.eerlijkoverstraling.nl
www.letstalkabouttech.nl
www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl
www.verminder-electrosmog.nl
www.SOSstraling.nl
www.stralingsbewust.info
www.cpld.nl
www.stichtingehs.nl
www.stralingsrisicos.nl
www.wearechange.nl

www.5gnee.nl

 

 

 

Hallo,

 

Leuk dat je mijn website komt bezoeken.

Veel leesplezier.

 

Tineke