• enjoy life...

oorzaken

 

Logica

Dit korte tekstje reist al een tijdje met mij mee.

Je bent
wat je diepe, bezielende wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn
Zoals je wil is, zullen je daden zijn
Zoals je daden zij, zal je lot zijn

Op internet is er ook een uitgebreidere versie van

Wees bewust van je gedachten
want ze worden woorden
Wees bewust van je woorden
want ze worden daden
Wees bewust van je daden
want ze worden gewoonten
Wees bewust van je gewoonten
want ze worden je karakter
En wees bewust van je karakter
want ze word je lot
Want we worden wat we denken

 

Oorzaken hebben gevolgen, gevolgen hebben oorzaken. Dit is één van de zeven universele wetten waar Marja de Vries het over heeft in haar boek ‘De hele olifant in beeld‘ of één van de zeven (acht) principes waar Mark Passio het over heeft in zijn verhaal op youtube over ‘the seven hermetic principles’. (hieronder ingevoegd)

 

We leven in een wereld waar we dominostenen zien omvallen; Ze dreigen ons te pletten. We raken bezorgd en willen ze overeind houden. In dit ‘ze overeind willen houden’ zie ik regelmatig dat we ons op de verkeerde stenen richten. We richten ons op de vallende stenen en zijn daar druk mee, niet in de gaten hebbende dat we aan de andere kant zelf de dominostenen een duwtje geven.

 

Oorzaken hebben gevolgen. Het lijkt zo logisch.

Toch blijven we zo makkelijk naar de gevolgen kijken in plaats van de oorzaken te onderzoeken. Zo kom ik weer bij de kleine tekstjes die ik zelf als volgt samenvat:

Kies je gedachten bewust want je gedachten zullen je woorden ingeven.
Deze woorden zullen je daden worden en je daden zullen het verschil maken in de wereld.

Welke gedachten geef ik ruimte in mijn hoofd. Welke woorden wil ik spreken? Ik mag zelf kiezen en dat valt nog niet altijd mee. Ik maak er een spel van een onderzoek, soms een kunstproject. Ik noem het levenskunst. Het is mijn manier om iets wat soms als te groot voelt voor mijzelf behapbaar te maken.

 

Het onderzoek bracht mij onder andere bij Mark Passio. Hij is iemand die gepassioneerd (vandaar zijn naam wellicht) allerlei wijsheden en andere zaken onderzoekt en uitlegt. Zo ook de Universele wetten of The principels of natural law, zoals hij het noemt.

Mark Passio heeft het behalve over de zeven principes ook nog over een achtste principe. Hij noemt het ‘the lost principle’. En the lost principle is CARE. We don’t care anymore… We zijn onverschillig geworden of lamgeslagen. Om mij heen kijkend in de wereld herken ik dit. Veel mensen in de wereld hebben heel praktisch hun handen vol om zelf te overleven, dan is er een groep mensen die überhaupt niet in de gaten heeft dat we op een afgrond aan het afstevene zijn, en er is een groep mensen die in meer of mindere mate door heeft wat er gaande is; met ieder weer een eigen manier van reageren hierop.

 

De vraag die Mark Passio heel mooi stelt is:

What do we care about enough to put our will behind?

 

Het Engelse care heeft in de Nederlandse vertaling net een andere betekenis. Daarom houd ik het toch even op care.

 

What do I care about enough to put my will behind?

 

Mijn antwoord hierop is een combinatie van deze twee principes: het oorzaak/gevolg principe en het Care-principe. Mijn wens is dat wij mensen massaal wakker worden voor wat er gaande is en hoe wij dat met elkaar in stand houden. Mijn wens is dat wij mensen massaal wakker worden en kunnen zeggen:

 

I do care what happens to this earth and to all living beings…

 

Mijn wens is niet alleen dat we dit zeggen, maar dat we dit ook daadwerkelijk kunnen voelen en ervaren zodat we onze gedachten en woorden in overeenstemming hiermee kunnen kiezen. Dat we op zoek kunnen gaan naar de echte oorzaken, naar hoe jij en ik zelf dominostenen omduwen en onbewust gevolgen creëren waar we allemaal niet blij van worden.

Want zolang we care-loze systemen van dominostenen blijven ondersteunen is er altijd wel een reden waarom er eentje omvalt… Maar zodra we weer echt in verbinding komen met onze gevoel van CARE kan het zomaar zijn dat de gevolgen ook anders uitpakken…  CARE -> gedachten -> woorden -> daden…

 

What do you care about enough to put your will behind?

Volgend youtube filmpje inspireert mij enorm over wat er mogelijk is.

Stel dat het kleinste steentje ons mensen voorstelt die weer in verbinding zijn met onze CARE, met onze liefde voor al wat leeft.


 

Hier de youtube van Mark Passio over The Seven Hermetic Principles

Hallo,

 

Leuk dat je mijn website komt bezoeken.

Veel leesplezier.

 

Tineke