• enjoy life...

Permacultuur

 

Eigen moestuin; net even anders…

Permacultuur heeft al langer mijn interesse.

Ik heb er al het een en ander over gelezen. Er is al iemand geweest die een ontwerp gemaakt heeft voor mijn achtertuin. Niet dat dat nodig is, maar wel heel leuk. Zeker zoals in mijn geval als deze persoon ook nog eens goed kan tekenen. Ik ben al bij de plaatselijke permacultuurtuin wezen kijken. Kortom, permacultuur is niet nieuw voor mij.

Maar ik ben nogal een fladderig type. Dus dan ben ik weer met kunst bezig, dan weer met een kritische blik de wereld in aan het kijken en een volgend moment loop ik helemaal warm voor consuminderen en mij toeleggen op een leven met minder afval.

Vandaag heb ik iemand mogen ontmoeten die een heel groot stuk grond om haar huis heeft waar zij volgens de principes van permacultuur aan de slag is. Ik zeg ‘aan de slag is’, omdat het veel verder gaat dan enkel groente verbouwen.

Ik ben opnieuw geïnspireerd om mijn tuin weer met nieuwe ogen te bekijken en de ontmoeting van vanochtend maakt dat ik het hoog tijd vind om hierover ook wat op mijn blog te schrijven. Ik zal dit doen aan de hand van het boek:

 

Permacultuur in je moestuin
Geschreven door Chrisopher Shein en Julie Thomson.

 

Permacultuur is eind jaren ’70 in Australie beschreven door Bill Mollison en David Holmgren, waarbij ze duurzame landbouw, landschapsontwerp en ecologie samenbrachten.

 

Allereerst de 3 ethische drijfveren van permacultuur:

Earth care – zorg voor de aarde,
People care – zorg voor de mens,
Fair share – eerlijk delen.

 

 

Belangrijk wat ik steeds tussendoor hoor en leer is dat het er vooral ook om gaat om jezelf de ruimte te geven om te ontdekken en leren hierin. Het gaat minder om goed en fout, meer om kijken wat wel en niet werkt. En dat laatste is per locatie verschillend.

Permacultuur is mee werken met de natuur en een tuin ontwerpen die het goed doet zonder dat er steeds grote ingrepen nodig zijn die tegen de ecologische realiteit ingaan.

Permacultuur is tuinieren met natuurlijke ecosystemen als model. De diversiteit in zo’n ecosysteem zorgt voor evenwicht en groei. Er wordt meer gewerkt met vaste planten dan met eenjarige planten en het aantal verschillende planten op dezelfde plek in dezelfde periode kan groter zijn dan je misschien gewend bent. Verder worden er kringlopen in de tuin ingebouwd waarin bijvoorbeeld water en voedingsstoffen worden gerecycled. En tot slot staat de ecologische ontwikkeling centraal richting meer biodiversiteit, waarmee de tuin en de grond steeds gezonder worden. Er wordt dus niet steeds weer geploegd en gespit maar de weg naar volwassenheid van de tuin wordt ingezet voor de productiviteit.’

 

Gezond maken van de bodem en daarna vertrouwen op de natuur zelf.

 

Vanuit het gewone tuinieren ben ik gewend om de hele boel naar mijn hand te zetten en als er een ziekte uitbreekt of iets niet gaat zoals ik meen dat het moet gaan, dan grijp ik in. Bij de permacultuur wordt langer gekeken naar hoe de natuur zelf het evenwicht weer zoekt en herstelt. Het vraagt dus meer terughoudendheid en vertrouwen.

Zoals bij de mens een gezonde darmflora een zeer belangrijk element is voor onze gezondheid, gaat men in de permacultuur uit van een gezonde bodemstructuur. Samenwerking van heel veel beestjes, van zichtbare wormen en schimmels tot voor het blote oog onzichtbare bacteriën en micro organismen, zorgen hiervoor.

Permacultuur is een manier van denken waarbij je de ecologische realiteit ter plaatse in acht neemt. Naast de drie ethische principes zijn er twaalf ontwerpprincipes. Die zijn gebasseerd op patronen die je aantreft in ecosystemen en beschvingen die op een relatief lange termijn steeds vruchtbaar en duurzaam zijn geweest.

Deze principes zijn bruikbaar voor het vormgeven van een economie, een stad of dorp, een huis, een tuin, noem maar op…

 

12 ontwerpprincipes

 • Observeer en reageer
 • Vang energie en sla haar op
 • Zorg voor resultaat
 • Accepteer feedback en doe aan zelfregulering
 • Gebruik en waardeer geschenken van de natuur
 • Afval is voedsel
 • Ontwerp van patroon naar detail
 • Multifunctionaliteit
 • Kies kleine en langzame oplossingen
 • Cultiveer diversiteit
 • Houdt rekening met het effect van randen en overgangen
 • Reageer op veranderingen

 

Hieronder een mooi filmpje wat ik tegenkwam waar deze 12 principes verder uitgelegd worden.

 

En ik deel ook graag dit filmpje uit de lezing van Marc Siepman: Alle kleine beestjes helpen.

 

Nog een derde filmpje:
Taco Blom heeft als missie om de permacultuur beroepsmatig te maken in Nederland.

 

Mocht je het permacultuurprincipe interessant vinden, kijk even in je eigen buurt, grote kans dat er al groepen mensen actief zijn hiermee. Mijn ervaring is dat in de ontmoeting de meeste inspiratieoverdracht plaats vindt. 😉