• enjoy life...

Charles Eisenstein

 

Sacred Economics

Charles Eisenstein legt uit hoe ons gevoel en verhaal van afgescheidenheid bijgedragen heeft aan de creatie van de wereld zoals we die nu om ons heen zien. Niet allemaal rozegeur en manenschijn. Hij legt daar een ander verhaal naast, geeft ons een ander verhaal van waaruit wij kunnen leven.

Twee citaten uit het eerste hoofdstuk wil ik graag even letterlijk hier herhalen. Het eerste raakt mij, het tweede maakt mij nieuwsgierig en geeft hoop:

In het begin was het Geschenk.

We zijn geboren als hulpeloze zuigelingen, puur behoeftige wezens met nauwelijks mogelijkheden om te geven, en toch worden we gevoed, we worden beschermd, we worden gekleed en vastgehouden en gesust, zonder dat we iets hebben gedaan om dat te verdienen, zonder dat we iets tegenover hoeven te stellen. Deze gemeenschappelijke ervaring van een ieder die het gered heeft tot na zijn kindertijd, vormt een van onze diepste spirituele intuïties. Onze levens zijn ons gegeven; dankbaarheid, derhalve, is onze standaardconditie. Het is de waarheid van ons bestaan.

En het tweede citaat:

Hoe oeroud ook, dankbaarheid en de daaruit voorvloeiende generositeit co-existeren met andere, minder aangename aspecten van de menselijke natuur. Hoewel ik geloof in de fundamentele goddelijkheid van menselijke wezens, geef ik ook toe dat we zijn ingescheept voor een lang verblijf in de afgescheidenheid van die goddelijkheid, en een wereld hebben geschapen waarin gewetenloze sociopaten rijkdom en macht verkrijgen. Dit boek doet niet net alsof dat dit soort mensen niet bestaan, en evenmin  dat zulke tendensen niet in elk van ons bestaan. Het wil veeleer het bewustzijn opwekken van het geschenk dat latent in ons aanwezig is, en organisaties vormen die dit bewustzijn belichamen en aanmoedigen. Het huidige economische systeem beloont zelfzuchtigheid en hebzucht. Hoe zou een economisch systeem er uit zien dat, zoals verschillende oude culturen, vrijgevigheid beloont?

Zijn boek kun je kopen maar ook gratis online lezen (in diverse talen)

Ik heb pas een topje van zijn verhaal gehoord, mooie visie, ik ga me er meer verdiepen 🙂


 

 

 

Hallo,

 

Leuk dat je mijn website komt bezoeken.

Veel leesplezier.

 

Tineke